IPRACTICE COSTABRAVA Web: www.ipracticecostabrava.com E-mail: info@ipracticecostabrava.com NIF: IPRACTICE COSTABRAVA informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc Web seran tractades d’acord amb les exigències establertes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament, amb absolut respecte pels drets dels titulars de les dades. Les dades recollides per mitjà dels formularis seran utilitzades per a gestionar els serveis sol·licitats pels seus titulars i per atendre, si és el cas, les seves peticions d’informació. Amb aquestes finalitats s’incorporaran als fitxers de IPRACTICE COSTABRAVA, i seran tractades en tot moment d’acord amb la normativa de protecció de dades. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessat. Amb la remissió dels formularis de IPRACTICE COSTABRAVA, entenem que tenen el consentiment del remitent per a fer arribat informació comercial dels seus serveis. IPRACTICE COSTABRAVA. informa que per a l’excercici dels seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, els titulars de les dades poden enviar un correu a: info@ipracticecostabrava.com La informació continguda en www.ipracticecostabrava.com és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com informació introductòria per a l’usuari, relativa als serveis i a altres informacions que incorporen les seves pàgines. L’usuari pot confirmar la data d’actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, mitjançant, l’enviament d’un E-mail clicant a l’enllaç “CONTACTE” inclòs a la pàgina principal. IPRACTICE COSTABRAVA. podrà modificar en qualsevol moment els termes de la present Nota Legal, publicant-ne a www.ipracticecostabrava.com la versió actualitzada, sense necessitat de cap altre notificació als usuaris. Tota la informació o la forma de recopilació de la informació continguda en el domini www.ipracticecostabrava.com, com pòdem ser la pròpia recopilació d’informació, el disseny gràfic, imatges, codi font, marques, noms comercials, denominacions, entre altres signes distintius, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de IPRACTICE COSTABRAVA o de tercers.